RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY DRESDEN

Kolizja drogowa – Wypadek komunikacyjny (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Wypadek samochodowy na terenie Austrii? Szkoda komunikacyjna w Niemczech? Pomóc mogą rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT !

Rzeczoznawca samochodowy Dresden (Drezno) to niemiecki ekspert techniki samochodowej, wykonujący swoje usługi na terenie Niemiec. Jako doświadczony i posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, partnerski rzeczoznawca sieci MOTOEXPERT, rzeczoznawca z Drezna świadczy szeroki zakres usług technicznych i rzeczoznawczych. Głównym zakresem działalności, jaką prowadzi rzeczoznawca techniki samochodowej Dresden i sieć MOTOEXPERT jest jednak opiniowanie szkód powypadkowych powstałych w pojazdach na skutek zdarzenia drogowego tj. kolizji lub wypadku drogowego.

Do najpopularniejszych usług, jakie na terenie Niemiec wykonuje i oferuje rzeczoznawca motoryzacyjny Dresden, są usługi związane ze szkodami komunikacyjnymi i wyceną ich wartości. W tym zakresie rzeczoznawcy techniki samochodowej sieci MOTOEXPERT wykonują zarówno kompleksowe opinie techniczne ustalające zakres i wartość powstałej szkody, jak również wyceniają wartość uszkodzonego pojazdu (lub wraku pojazdu przy szkodach całkowitych) i kalkulują koszty profesjonalnej naprawy powypadkowej. 

Powypadkowe opinie techniczne – Kosztorysowanie napraw

Każda z usług wykonywanych przez niemieckiego eskperta samochodowego Dresden i sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT jest usługą na najwyższym europejskim poziomie, gdyż sporządzana jest w pełni niezależnie i w oparciu o aktualne standardy rzeczoznawcze. Dodatkowo warto wspomnieć, że pracę rzeczoznawców z MOTOEXPERT cechuje przede wszystkim wysoka dokładność i obiektywizm przy wykonywaniu powierzonych ich zleceń. W związku z tym każda osoba poszkodowana w niezawinionym wypadku drogowym za granicą, np. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, może skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy samochodowego Dresden.

Rzeczoznawca techniki samochodowej oraz sieć MOTOEXPERT, jako specjaliści w zakresie wyceny i opiniowania szkód powypadkowych oferują fachową pomoc techniczno-prawną związaną z :

  • wyceną szkody komunikacyjnej polskiego samochodu na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii
  • wyceną szkody komunikacyjnej niemieckiego / austriackiego / szwajcarskiego samochodu na terenie Polski
  • wyceną szkody komunikacyjnej niemieckiego / austriackiego / szwajcarskiego samochodu na terenie jednego z krajów UE (m.in. Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech)
  • wyceną szkody komunikacyjnej samochodu zarejestrowanego w jednym z krajów Unii (np. we Włoszech, Chorwacji, Holandii, Polsce) na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii

 Dzięki współpracy z siecią ekspertów samochodowych, rzeczoznawca techniki samochodowej Dresden ma możliwość realizacji zleceń m.in. na rzecz polskich kierowców poszkodowanych nie z własnej winy wskutek wypadku lub kolizji w Niemczech. Jeśli zatem zostali Państwo poszkodowani w niezawinionym przez siebie zdarzeniu drogowym za granicą (Niemcy, Austria, UE, Szwajcaria) i chcą Państwo dokonać profesjonalnej wyceny i likwidacji szkody komunikacyjej, zapraszamy do skorzystania z usług rzeczoznawców techniki samochodowej MOTOEXPERT ! Kontaktując się z nami pod numerem +49 0911 9646 455 mogą Państwo dokonać zgłoszenia szkody i uzyskać niezbędne informacje techniczne związne z wyceną wartości powstałej szkody. Zapraszamy!

 Wypadek w Niemczech – Wycena szkody komunikacyjnej za granicą – Szkoda drogowa (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Unia Europejska)